Danas se obilježava Europski dan žrtava kaznenih djela

Za emocionalnu podršku, praktične informacije i informacije o pravima možete se obratiti bilo kojoj od udruga koje su dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.
Program provode Ženska soba kao koordinatorica i još 10 organizacija civilnog društva: CGI Poreč, Deša Dubrovnik, S.O.S. Virovitica, HERA Križevci, KORAK Karlovac, IPC Slavonski Brod, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga Zvonimir, CESI-SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije i OCD DELFIN Pakrac.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
OCD „DELFIN“ pokriva dvije županije Požeško-slavonsku i Bjelovarsko-bilogorsku.
Možete nam se obratiti svaki radni dan od 8 do 16 sati telefonskim putem na broj 034/411 780 ili putem e-pošte na adresu delfin.zamir@gmail.com.