Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela: Edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

U organizaciji Ženske sobe, a u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, održana je online dvodnevna osnovna edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Edukacija je održana 19. i 20. veljače 2024. godine, a bila je namijenjena članicama 10 partnerskih organizacija civilnog društva u Programu.
Teme o kojima se govorilo prvi dan edukacije su:
služba za podršku žrtvama i svjedocima, razvoj i budućnost sustava podrške u RH; oblici pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u RH od strane državnih institucija i organizacija civilnog društva; odjeli za podršku žrtvama i svjedocima-područje rada, praktični aspekti pružanja podrške; primjeri iz prakse: prvi razgovor sa žrtvom i daljnje postupanje; upoznavanje s procedurama vezano za podršku žrtvama i svjedocima na sudu, suradnja i komunikacija sa službenicima suda te pravila ponašanja na sudu; predavanje i vježba-osoba od povjerenja, uloga pružanja podrške na sudu; rad sa žrtvama specifičnih kategorija kaznenih djela; potrebe žrtava kaznenih djela i pružanje informacija žrtvama; utjecaj traume-općenito i psihološki aspekti svjedočenja.
Drugi dan edukacije obuhvatio je sljedeća područja:
relevantni propisi (međunarodni i nacionalni) koji se odnose na područje prava žrtva kaznenih djela, struktura kriminala; prava žrtava kaznenih i prekršajnih djela, tijek kaznenog postupka, pojedinačna procjena potreba žrtava; specifičnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima/kinjama-praktični aspekti, prikaz primjera iz prakse.
Trenerski tim su činili Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi; Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju unutar Sektora za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave; Branka Lučić, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Vukovaru; Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe; prof.dr.sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Vendi Keserica, CESI-centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Fani Bugarin Šoljan, programska koordinatorica za ljudska prava, Centar za građanske inicijative Poreč.