Ugodno s korisnim: U sklopu posjeta Vukovaraca Pakracu održan i sastanak

Grad Pakrac nositelj je projekta „Svijet graševine“ u okviru kojega se organizira besplatan jednodnevni izlet u Pakrac. U sklopu izleta posjetitelji se uvode u priču isprepletenu bogatom povijesti i doživljajima u ovom gradu koji se može pohvaliti burnom prošlošću, prirodnim ljepotama i raznim manifestacijama.

Grupa građana iz Vukovara 9. studenog 2023. godine došla je u posjet Gradu Pakracu u okviru spomenutog projekta gdje su imali priliku upoznati povijest grada, kulturno-umjetničke destinacije/obilježja i priliku razgovarati s našim građanima.

Među posjetiteljima iz Vukovara bile su i predstavnice Udruge žena Vukovar, Jelena Janković i Nada Bačvan, koje su se sastale s članicama OCD „DELFIN“ i održale sastanak. Tom prilikom razgovaralo se o aktivnostima koje se trenutno provode te mogućnosti zajedničkog prijavljivanja na natječaje koji će se otvarati na nacionalnoj ili razini EU projekata.