Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“: Konferencija

Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama – udrugom Domine – organizacijom za promicanje ženskih prava, Udrugom “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” Pakrac, udrugom Pokretač Korenica, Udrugom žena Romkinja Bolja budućnost i Centrom za zdravo odrastanje „Idem i ja“ Mali Lošinj, provodi projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

U sklopu projekta, organizacije za prava žena rade na analizi lokalnih javnih politika vezanih za 3 ključna područja Strategije Europske komisije: sloboda od nasilja, rodno ravnopravno gospodarstvo i ravnopravnost žena u vodećim položajima u svim područjima društva.

Analiza koja je provedena tijekom 2022. i 2023. godine usmjerena je na potrebe posebno marginaliziranih i ranjivih skupina žena: Romkinje, lezbijke, žene s invaliditetom, žene koje su proživjele nasilje, pripadnice nacionalnih manjina, žene u ruralnim područjima, starije žene, mlade žene i djevojčice.

U povodu osvrta na rezultate analize i dobre prakse implementacije načela ravnopravnosti spolova kroz lokalne politike i proračune, 30. listopada 2023. godine održana je Konferencija, a po njenom završetku i sastanak u Centru za ženske studije o preporukama GREVIO odbora za standardizaciju i financijsku podršku servisa.

Na konferenciji i sastanku sudjelovale su i predstavnice OCD „DELFIN“ Mira Bilopavlović i Martina Puškarić Ljevaković.