“Važnost međuresorne suradnje”

OCD DELFIN organizira javni događaj-edukaciju pod nazivom “VAŽNOST MEĐURESORNE SURADNJE”. Javni događaj-edukacija održat će se 16.09.2022. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici Požega.

Javni događaj-edukacija je aktivnost projekata: “MEĐURESORNA SURADNJA JE RJEŠENJE”, koji je financijski podržao Grad Pakrac i “KROZ MEĐURESORNU SURADNJU DO KVALITETNIJE POMOĆI”, KOJI JE FINANCIJSKI PODRŽALA pOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA.

Ovom prilikom želimo istaknuti rad Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji PSŽ i gradskih timova čiji su osnivači policijske postaje u Pakracu, Pleternici i Požegi, te podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom radu susreću sa žrtvama različitih oblika nasilja.