Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo brošuru u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći u privitku u pdf format. Nositelj projekta: Informativno pravni centar (IPC) Sl.Brod. Partneri na projektu su: S.O.S. Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedovima, DELFIN Pakrac.

U suradnji sa organizacijama iz država darovateljica (Island, Lihtejnštajn i Norveška). Brošura se nalazi ispod teksta.

#acfcroatia #acfmaliprojekti

BROSURA NASILJE 3-2022