Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji OCD DELFIN provodi kao partner a nositelj projekta je Informativno pravni centar (IPC) Slavonski Brod, imali smo radni sastanak sa prodekanicom za nastavu dr.sc. Branka Svitlica sa Veleučilišta u Požegi. Kako nam predstoje edukacije za studente Veleučilišta u Požegi iskoristili  smo sastanak za detaljan dogovor oko iste te za predstavljanje samog projekta.

#acfcroatia#acfmaliprojekti#ActiveCitizensFundHrvatska