“Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”

U sklopu programa “Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”, odradili smo radionicu “Prezentacijsko-komunikacijsko-motivacijske vještine”. Na radionici je sudjelovalo 12 polaznica. Radionicu smo održali u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Požega.