“Uz kavu je lakše”

 

 

Danas smo oraganizirali druženje sa ženama Čehinjama (češka nacionalna manjina) u sklopu projekta “NE – nasilju nad ženama” . Projekt financira Mediterranean Women’s Fund!