Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost

U sklopu provedbe trogodišnjeg programa ˝Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost 22. siječnja 2021g. OCD Delfin je održao jzavršnu follow up radionicu u Slavonskom Brodu i polaznicama osposobljavanja podjeljenja su uvjerenja o uspješno završenom procesu osposobljavanja za Geronto domaćicu..

Ženska soba – Cnetar za seksualna prava je započela s provedbom trogodišnjeg programa naziva ˝Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja priika za budućnost˝1. lipnja 2020. godine. Program se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva ˝Delfin˝Centrom za socijanu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega

Program pruža inovativni model stručnog osposobljavanja žrtava nasilja u obitelji s ciljem reintegracije u život zajednice Također je usmjeren i na jačanje kapaciteta i suradnje koordinatorica za žrtve nasilja u obitelji iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći cilj projekta je razvoj poticajnog okruženja za unaprijeđenje sustava zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz jačanje suradničkih odnosa svih ključnih aktera.