IZVJEŠĆE S PARTNERSKOG I INTERVIZIJSKOG SASTANKA ODRŽANOG 2. i 03. listopada, 2019.g, u Zagrebu

 

02. listopada 2019. g. održan je partnerski i intervizijski sastanak – aktivnosti  projekta ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝ koji je započeo  s planiranjem  treće godine provedbe istog projekta

Anamaria Drožđan Kranjčec voditeljica pravnog tima Ženske sobe – koordinatorice ˝MREŽE˝  prisutne je upoznala kako u  sljedećoj godini neće biti edukacija ali sve organizacije koje su u ˝MREŽI˝ svojim novim volonterima/kama mogu i obavezni su održati edukacije svako u okviru svoje organizacije. Plan treće godine provedbe projekta je  održavanje završne  Konferencije na kojoj bi sudjelovalo  90-100 ljudi članice/članovi mreže i gosti; ljudi iz institucija i ustanova koji su svojom suradljivošću dali doprinos provedbi projekta. U trećoj godini provedbe, predviđena  su  tri partnerska i intervizijska sastanka.  Na partnerskim  sastancima  bi panirali  novi ciklus a na intervizijskim bi  razgovarali o konkretnim slučajevima. Obavijestila je prisutne o nastavljanju funkcioniranja mentorske liste, emitiranja  radio jingla i javnih akcija,  koje ostaju iste kao i u prethodnom razdoblju dok  će dežurstva na info pultovima svaka organizacija  odrediti za sebe. Okrugli stolovi tijekom treće godine se neće organizirati  iako svaka organizacija može održati sastanak s relevantnim dionicima tamo gdje za to postoji potreba. Dodatni info pultovi se  u trećoj godini neće izrađivati ali će se organizirati vanjska nezavisna evaluacija kako bi se  dobio uvid/presjek programa i vidjele dobre strane ali i propusti odnosno što je potrebno napraviti kako bi provedba programa bila uspješnija. Tijekom treće godine provedbe Ženska soba će obaviti nadzor u pet organizacija. Tiskanje plakata i letaka s ciljem vidljivosti svaka organizacija procjenjuje ponaosob. Najavljeno je proširenje ˝MREŽE˝ na 8 županija u kojima za sada ne postoje organizacije civilnog društva koje pružaju pomoć/podršku. Na upite organizacija vezano za naknadu volonterima koji obavljaju dežurstva izvan mjesta sjedišta organizacije, odobren je iznos od 30,00 kn.. Članice ˝MREŽE˝ trebaju isto tako same osmisliti  vidljivost/ reklamiranje u svojim županijama i isto uvrstiti u aktivnost i budžet treće godine. 22.veljača 2020.g dogovorena je kao datum kada će sve organizacije obilježiti dan prevencije vršnjačkog nasilja i europski dan zaštite žrtava kaznenih djela organiziranjem javnih akcija.

Važno za drugu godinu provedbe je poslati završnu prenamjenu zaključno s 15. studeni 2019,g. kako bi ista bila na vrijeme provedena.

Intervizijski sastanak 03. listopada 2019.g. bio je posvećen  osnivanju skloništa u šest (6) županija u kojima ih nema. Osnivači su županije, a partneri  mogu  biti  organizacije/udruge, ustanove.  Organizacije koje su članice ˝MREŽE˝ i  pozvane kao partneri za osnivanje skloništa razmijenile su dosadašnja  iskustva  i istakle puno otvorenih pitanja i nedoumica  sa kojima se susreću.  Financiranje? Sufinanciranje? Složili  smo  se  kako  bi se sredstva za funkcioniranje skloništa treba osigurati  iz sredstava  lokalnih i područnih JLS-a, a ne kroz javljanje na natječaje. Organizacije su spremne manji dio potrebnih sredstava osigurati kroz natječaje.

Maja Mamula koordinatorica Ženske sobe najavila je za treću godinu provedbe programa  dodatne obrasce/anketa  gdje bi korisnici/ce anonimno  odgovarali  na ponuđena pitanja, a   odnosila bi se  na zadovoljstvo/ nezadovoljstvo uslugama koje članice Mreže pružaju.  Obrasce bi nakon toga stavili u kovertu koju bi svaka organizacija poslala na adresu Ženske sobe, isti bi bili izmiješani u kutiji. Nasumičnim odabirom bi se telefonski obavio razgovor s nekim od korisnika/ca kako bi se dobila informacija o kvaliteti dobivene pomoći/podrške.

Kristijan Pelc odvjetnik odgovorio  je na pitanja članica ˝MREŽE˝ vezana za  konkretne  slučajeve.

Važno:

  1. Poslati opisni i financijski plan za treću godinu do 15. listopada. 2019.g.
  2. Poslati prenamjenu za tekuću godinu provedbe do 15. studenog 2019.g.
  3. Poslati godišnje izvješće za tekuću godinu do 10. siječnja 2020.g ( naknadno dostaviti neki račun ukoliko isti nije došao)

Zapisnik sastavila

Voditeljica projekata u OCD DELFIN                        Koordinatorica OCD DELFIN

Mirsada Popović Damjanovć                                             Mira Bilopavlović