“Stop rodno uvjetovanom nasilju”

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju”  koji provodi Informativno pravni centar (IPC) Slavonski Brod a u kojem je OCD DELFIN jedan od partnera, razgovarali smo sa prodekanicom Veleučilišta u Požegi, Brankom Svitlicom sa kojom smo dogovorili buduću suradnju. Projekt je podržan sa 15.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajana i Norveške u okviru EGP grantova.

 

#acfmaliprojekti#acfcroatia#ActiveCitizenFundHrvatska