Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo brošuru u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći u privitku u pdf format. Nositelj projekta: Informativno pravni centar (IPC) Sl.Brod. Partneri na projektu su: S.O.S. Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedovima, DELFIN Pakrac.

U suradnji sa organizacijama iz država darovateljica (Island, Lihtejnštajn i Norveška). Brošura se nalazi ispod teksta.

#acfcroatia #acfmaliprojekti

BROSURA NASILJE 3-2022

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo anketu koja je dostupna u linku ispod teksta.

Nositelj projekta je Informativno pravni centar (IPC) Sl.Brod a partneri na projektu su S.O.S. Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, DELFIN Pakrac.

Projektom nastojimo:

  1. Povećati svijest mladih o rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima, rodnim stereotipima i normama koje doprinose toleranciji nasilja.

2.Osnažiti mlade, posebno djevojke, u suprotstavljanju rodno uvjetovanom nasilju.

  1. Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju rodno uvjetovanog nasilja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

#acfcroatia #acfmaliprojekti

https://docs.google.com/forms/d/1yUlUfXD6mJN-UkN8Kw2Fp3Fyh92HsmYe12KVkHWWNhE/edit

#acfmaliprojekti#acfcroatia#ActiveCitizensHrvatska

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji OCD DELFIN provodi kao partner a nositelj projekta je Informativno pravni centar (IPC) Slavonski Brod, imali smo radni sastanak sa prodekanicom za nastavu dr.sc. Branka Svitlica sa Veleučilišta u Požegi. Kako nam predstoje edukacije za studente Veleučilišta u Požegi iskoristili  smo sastanak za detaljan dogovor oko iste te za predstavljanje samog projekta.

#acfcroatia#acfmaliprojekti#ActiveCitizensFundHrvatska