Okrugli stol u sklopu programa “EDUKACIJA, OSNAŽIVANJE I SURADNJA – MOJA PRILIKA ZA BUDUĆNOST!”

Dana 10. svibnja 2023. godine održat će se okrugli stol u sklopu programa “EDUKACIJA, OSNAŽIVANJE I SURADNJA – MOJA PRILIKA ZA BUDUĆNOST”, u Požegi s početkom u 11 sati. Cilj okruglog stola: predstavljanje rezultata trogodišnjeg programa, kao i rezultatr istraživanja o potrebnim mjerama unaprjeđenja sustava zapošljavanja za žrtve nasilja u obitelji provedenog u sklopu programa.

Program “EDUKACIJA, OSNAŽIVANJE I SURADNJA – mpja prilika za budućnost” provodi Ženska soba Zagreb u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program “EDUKACIJA, OSNAŽIVANJE I SURADNJA – MOJA PRILIKA ZA BUDUĆNOST!” provodi se kroz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

“Važnost međuresorne suradnje”

OCD DELFIN organizira javni događaj-edukaciju pod nazivom “VAŽNOST MEĐURESORNE SURADNJE”. Javni događaj-edukacija održat će se 16.09.2022. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici Požega.

Javni događaj-edukacija je aktivnost projekata: “MEĐURESORNA SURADNJA JE RJEŠENJE”, koji je financijski podržao Grad Pakrac i “KROZ MEĐURESORNU SURADNJU DO KVALITETNIJE POMOĆI”, KOJI JE FINANCIJSKI PODRŽALA pOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA.

Ovom prilikom želimo istaknuti rad Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji PSŽ i gradskih timova čiji su osnivači policijske postaje u Pakracu, Pleternici i Požegi, te podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom radu susreću sa žrtvama različitih oblika nasilja.

“Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”

OCD DELFIN Pakrac organizira okrugli stol pod nazivom “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”. Datum održavanja okruglog stola je 12. travan 2022 godine sa početkom u 11 sati u Gradskoj knjižnici u Požegi.

Okrugli stol je jedna od aktivnosti MREŽE u 2022. godini na kojem želimo istaknuti važnost policijskih službenika u radu/kontaktu sa žrtvama i svjedocima ali i podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom poslu sreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Rad MREŽE financijski podupire Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Okrugli stol u Pakracu

Centar za žene žrtve rata – ROSA iz Zagreba i OCD DELFIN Pakrac organiziraju 13.04.2022. godine okrugli stol na temu zaštite prava civilnih žrtava domovinskog rata uključujući žrtve seksualnog nasilja.

Okrugli stol održat će se u Vijećnici Grada Pakraca, kompleks Janković, od 11:00 do 13:00 sati.

Javna akcija 29.09.2021. Pleternica

OCD DELFIN organizira 29.09. (srijeda) javnu akciju na tržnici u Gradu Pleternica. Početak javne akcije u 10 sati. Javna akcija je aktivnost u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.” Nositelj projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Projekt financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

Najava intervizijskog sastanka

Intervizijski sastanak održat će se u Venju ( kraj Kutjeva) 03.09.2021.godine (petak) s početkom u 15 sati. Sastanak je dio aktivnosti partnerskog projekta: “SIGURNA KUĆA – PODIZANJE KVALITETE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE I BORAVKA”.

 

Najava projekta “STOP RODNO UVJETOVANOM NASILJU”

 

 

 

OCD DELFIN kao partner sudjeluje u projektu ” Stop rodno uvjetovanom nasilju”. Nositelj projekta je Informativno pravni centar Slavonski Brod- IPC. Početak provedbe projekta je 01. listopad 2021. i traje do 31. rujna 2022. godine. Projekt se provodi u okviru Fonda za aktivno građanstvo RH.

Nasilje u mladenačkim vezama je problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Ovaj projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipai stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.