Okrugli stol “STOP RODNO UVJETOVANOM NASILJU”

Danas je u Slavonskom Brodu u organizaciji Informativno pravnog centra održan okrugli stol pod nazivom “Stop rodno uvjetovano nasilju”. Uz predstavnike partnera na projektu, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, S.O.S. Virovitica i Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, sudjelovali su i stručni te vanjski suradnici. Ovaj današnji sastanak označava završetak istoimenog projekta, na kojem je ujedno predstavljena publikacija sa istraživanjem vezano za rodno nasilje. Nakon uvodnog pozdrava i obraćanjaizvršne direktorice IPC-a, redom su izlagači prezentirali svoje teme. Nakon izlaganja, uslijedila je diskusija o navedenim temama i razmjena iskustava sudionika.

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo brošuru u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći u privitku u pdf format. Nositelj projekta: Informativno pravni centar (IPC) Sl.Brod. Partneri na projektu su: S.O.S. Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedovima, DELFIN Pakrac.

U suradnji sa organizacijama iz država darovateljica (Island, Lihtejnštajn i Norveška). Brošura se nalazi ispod teksta.

#acfcroatia #acfmaliprojekti

BROSURA NASILJE 3-2022

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo anketu koja je dostupna u linku ispod teksta.

Nositelj projekta je Informativno pravni centar (IPC) Sl.Brod a partneri na projektu su S.O.S. Virovitica, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, DELFIN Pakrac.

Projektom nastojimo:

  1. Povećati svijest mladih o rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima, rodnim stereotipima i normama koje doprinose toleranciji nasilja.

2.Osnažiti mlade, posebno djevojke, u suprotstavljanju rodno uvjetovanom nasilju.

  1. Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju rodno uvjetovanog nasilja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

#acfcroatia #acfmaliprojekti

https://docs.google.com/forms/d/1yUlUfXD6mJN-UkN8Kw2Fp3Fyh92HsmYe12KVkHWWNhE/edit

#acfmaliprojekti#acfcroatia#ActiveCitizensHrvatska

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji OCD DELFIN provodi kao partner a nositelj projekta je Informativno pravni centar (IPC) Slavonski Brod, imali smo radni sastanak sa prodekanicom za nastavu dr.sc. Branka Svitlica sa Veleučilišta u Požegi. Kako nam predstoje edukacije za studente Veleučilišta u Požegi iskoristili  smo sastanak za detaljan dogovor oko iste te za predstavljanje samog projekta.

#acfcroatia#acfmaliprojekti#ActiveCitizensFundHrvatska

“Stop rodno uvjetovanom nasilju”

 

 

 

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju”  koji provodi Informativno pravni centar (IPC) Slavonski Brod a u kojem je OCD DELFIN jedan od partnera, razgovarali smo sa prodekanicom Veleučilišta u Požegi, Brankom Svitlicom sa kojom smo dogovorili buduću suradnju. Projekt je podržan sa 15.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajana i Norveške u okviru EGP grantova.

 

#acfmaliprojekti#acfcroatia#ActiveCitizenFundHrvatska

 

 

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

Naziv projekta: Stop rodno uvjetovanom nasilju.Nositelj projekta: Informativno pravni centar

Partneri:

– Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

– Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”

– S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i

Norveške u okviru EGP grantova

Kontakt osoba za više informacija: Nataša Kovačević, Mirela Jambrović, Nina Marjanović

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.ipc.com.hr

 

Sažetak projekta:

U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Također, ne postoji uvriježena procedura identifikacije adolescenata/ica u nasilnim vezama niti seksualno zlostavljanih adolescenata/ica, te ne postoji sveobuhvatni sustav bilježenja podataka u slučajevima nasilja u partnerskim vezama mladih. Iako i mladići i djevojke doživljavaju nasilje u vezi, nasilje u adolescentskim vezama ipak nije rodno neutralan problem. U odnosu na rodnu dimenziju problema, mladići su skloniji odobravanju tradicionalnih i seksističkih stavova o rodnim ulogama u znatno većem opsegu, kao i stavova koji opravdavaju upotrebu nasilja u određenim situacijama, te su skloni neprepoznavanju određenih ponašanja kao nasilnih. Strah, sram, nedostatak osviještenosti, nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine.

 

Predloženim projektom doprinijet ćemo vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti koje uključuju rad sa studentima u 5 županija na području Slavonije – regije koja se u posljednjem desetljeću prepoznaje kroz obilježja depopulacije, nezaposlenosti i nerazvijenosti što dodatno doprinosi problemu ekonomske nesamostalnosti žena i porastu fenomena ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih partnera.

 

Također, projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.

 

 

Najava projekta “STOP RODNO UVJETOVANOM NASILJU”

 

 

 

OCD DELFIN kao partner sudjeluje u projektu ” Stop rodno uvjetovanom nasilju”. Nositelj projekta je Informativno pravni centar Slavonski Brod- IPC. Početak provedbe projekta je 01. listopad 2021. i traje do 31. rujna 2022. godine. Projekt se provodi u okviru Fonda za aktivno građanstvo RH.

Nasilje u mladenačkim vezama je problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Ovaj projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipai stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.