Zapisnik o održanoj javnoj akciji 28. kolovoza 2019.g u Daruvaru

 

U srijedu 28.08.2019.godine održana je na Gradskoj tržnici u Daruvaru javna akcija u vremenu od 10 – 12 sati. Javnu akciju organizirale su udruga „Delfin” Pakrac te ”HERA” Križevci.

 

Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko – bilogorskoj  županiji te upoznavanje o pravima i položaju žrtava kaznenih djela.

Tijekom akcije dijelili su se informativni leci i materijali o pravima žrtva kaznenih djela.

Na javnoj akciji sudjelovale su ispred Delfina Pakrac voditeljica programa Mirsada Popović Damjanović, volonterke Mirjana Bilopavlović i Marina Vulinović te ispred ”HERE” Križevci voditeljica programa Marina Švagelj Jažić i volonterka Marina Štauber

Continue reading

Volonterski projekt Pakrac 2016

Iz nas je vrlo uzbudljiv, inspirativan, poučan, zabavan i pomalo naporan tjedan Volonterskog projekta Pakrac ( u daljnjem tekstu Kamp) koji je započeo 9. srpnja, a završio 16. srpnja 2016. godine.

Centar za podršku i razvoj civilnog društva“DELFIN“ Pakrac i MIRAMIDA CENTAR – Centar regionalnih razmjena mirovnih iskustava Grožnjan su po četvrti put organizirali Kamp koji je po mnogo tome bio specifičan. Svi sudionici, sudionice su sami plaćali svoje prijevozne i smještajne troškove. Za njih četvero troškove je pokrio „stari“ volonter, Štefan iz Poljske, a Kampa ne bi bilo da nije bilo Melite, Laure, Lise i Peta koji su svojim donacijama pomogli da se djelomično pokriju troškovi Kampa i konferencije.

Continue reading

KAMPANJA POTPISUJEM

 2

Dobrodošli u Hrvatsku - Mozilla Firefox_2015-11-23_14-08-37

Poštovane, Poštovani,

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac u suradnji s  Centrom za žene žrtve rata –ROSA, Zagreb i udrugama DOMINE Split, Centar za građanske inicijative Poreč od 25. 11. do 10. 12. 2015 će provoditi   kampanju POTPISUJEM kojom od Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iako je Hrvatska Konvenciju potpisala 2013. godine još uvijek ju nije ratificirala.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja kao i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

 

Kampanja počinje 25. studenog 2015. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama što je ujedno i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Nasilje nad ženama je globalan fenomen. Rezultat je povijesno nejednakih odnosa između muškaraca i žena, i kao rodno utemeljeno nasilje još uvijek je obavijeno šutnjom u RH, Europi, Svijetu.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, osobito njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet. Zbog svega toga vlade ne mogu niti smiju ignorirati taj problem. Nasilje nad ženama je društveni problem i kao takav se treba i rješavati. K tomu u prilog idu i činjenice da su neke skupine žena, žene i djevojčice s invaliditetom, često izložene većem riziku od nasilja, ozljeda, zlostavljanja, zapostavljanja ili zapuštanja, lošeg postupanja ili iskorištavanja unutar i izvan doma, a da se o tome jako malo govori u javnosti.

Kampanja POTPISUJEM će se istovremeno provoditi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Skoro 200 nevladinih organizacija iz regije koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama je uključeno u provedbu Kampanje. Kampanjom želimo senzibilizirati javnost na probleme nasilja nad ženama, a od Vlade Republike Hrvatske da što prije ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

memo-potpisujem [Compatibility Mode] - Microsoft Word_2015-12-02_14-24-36

Dani otvorenih vrata udruga u Pakracu

act-dan-otvorenih-vrata1

Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i građankama te široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

KONVENCIJA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

28 studenog 2013 OCD DELFIN je organizirao/la  prikupljanje potpisa za KONVENCIJU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA. Akcija je dio obilježavanja 16 dana aktivizma i kampanje koja se provodi u RH ali i u susjednim zemljama: BiH, Slovenija, Makedonija i Srbija.

Na ovaj način  OCD DELFIN se uključio u kampanju  koja za cilj ima senzibilizaciju javnosti na probleme nasilja nad ženama s posebnim fokusom na obiteljsko nasilje, a s druge strane upućena je na Vladu RH i resorna ministarstva (Min. socijalne politike i mladih)  da u što skorije vrijeme ratificiraju KONVENCIJU.

Aktivnosti prikupljanja potpisa se nastavljaju dalje. 1o prosinca 2012 u suradnji s Gradom Daruvarom, DELFIN organizira okrugli stol koji će u cijelosti biti posvećen KONVENCIJI.

Tekst KONVENCIJE (neslužbeni prijevod) možete preuzeti ovdje Konvencija

P1010806 P1010810P1010811 P1010836

JAVNA AKCIJA U LIPIKU

 

Policijska uprava Požeško Slavonska je 1. listopada 2013. godine povodom obilježavanja Dana Grada Lipika  organizirala javni događaj pod nazivom OTVORENA VRATA na kojem su građanima pokazali djelovanje i rad policije na   prevencija i suzbijanju kriminalnih radnji: napadi na osobe i objekte.  Za potrebe javnog  događaj  zatvorena je Udinska ulica.

Na poziv Policijske postaje Pakrac,  Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” Pakrac je sudjelovao u javnom događaju i tom prilikom smo predstavili projekt SIGURNO MJESTO. Malo smo se poigrali s nazivom projekta. Dijelili smo šator s djelatnicima koji rade na poslovima deaktiviranja minsko-eksplozivnih tijela. Naše mine su bili leci i podijelili smo oko stotinjak. Osim toga dio materijala smo predali Knjižnici i čitaonici Lipik.

Grad Lipik se je također uključio u akciju organizirajući biciklijadu za djecu vrtićke i školske dobi ( osnovne škole iz Lipika i Poljane) Svi koji su željeli mogli su besplatno registrirati svoje bicikle.

Ova javna akcija je potvrdila dobru  međusektorsku suradnju  i potrebu zajedničkih aktivnosti.

P10105581 P1010568 P1010570 P1010575_2013-10-02_12-41-36