“Važnost međuresorne suradnje”

OCD DELFIN organizira javni događaj-edukaciju pod nazivom “VAŽNOST MEĐURESORNE SURADNJE”. Javni događaj-edukacija održat će se 16.09.2022. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici Požega.

Javni događaj-edukacija je aktivnost projekata: “MEĐURESORNA SURADNJA JE RJEŠENJE”, koji je financijski podržao Grad Pakrac i “KROZ MEĐURESORNU SURADNJU DO KVALITETNIJE POMOĆI”, KOJI JE FINANCIJSKI PODRŽALA pOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA.

Ovom prilikom želimo istaknuti rad Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji PSŽ i gradskih timova čiji su osnivači policijske postaje u Pakracu, Pleternici i Požegi, te podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom radu susreću sa žrtvama različitih oblika nasilja.

Javna akcija

Danas smo u Pakracu održali javnu akciju u sklopu projekta “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.” koji provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf.

Javna akcija je provedena u organizaciji volonterki/a te organizacije članice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, OCD DELFIN – Centar za podršku i razvoj civilnog društva IZ Pakraca.

Provedba javne akcije organizirana je na tržni dan te je na taj način osigurano širenje informacija o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, odnosno o radu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Volonterke/i su zajedno sa članicama partnerske organizacije dijelili letke i brošure koje sadrže podatke o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, radu MREŽE ali i same partnerske organizacije, OCD DELFINA.

Podršku na javnoj akciji su nam pružili i djelatnici PU požeško – slavonske županije kao i PP Pakrac.

 

Javna akcija

OCD DELFIN oraganizira javnu akciju uz pomoć volontera/ki 28.07.2022 godine na gradskoj tržnici Pakrac, s početkom u 10 sati. Dodatne informacije možete pročitati u obavijesti ispod teksta ispod.

Projekt u sklopu kojeg se održava javna akcija financijski je podržan sa 138.985,00 E OD strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

 

obavijest o javnoj akciji

Stop rodno uvjetovanom nasilju

Održan je partnerski sastanak u sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju”. Na sastanku smo razgovarali o projektnim aktivnostima i metodama rada koje će se koristiti u njihovoj provedbi. Nositelj projekta je Informativno pravni centar – IPC Sl. Brod ia partneri na projektu su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, S.O.S. Virovitica i OCD DELFIN.

Projekt financijski podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP grantova.

Active Citizen Fund Hrvatska.

 

#acfcroatia#acfmaliprojekti